Tương truyền xưa kia, Lý Thường Kiệt hội quân về trấn ải vùng đất núi Rồng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đã cho cắm một lá cờ bằng cây sa mộc trên đỉnh núi Rồng để khẳng định chủ quyền. Và bây giờ, lá cờ trên cây sa mộc ấy đã trở thành cột cờ Lũng Cú sừng sững vùng biên ải. Bảo vệ cho cột cờ Tổ quốc là nhiệm vụ của các chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú.

TRỌN BỘ