Bữa Trưa Vui Vẻ hôm nay (31/05/2017) chúng ta sẽ giao lưu với danh hài Chiến Thắng. Với lần đầu biểu diễn tại chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần cũng như là mở một con đường mới đến với diễn hài cho Chiến Thắng.

TRỌN BỘ