Để phù hợp hơn với tình hình bệnh dịch của nước ta trong thời điểm này, Bộ Y Tế vừa ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" thay thế cho quyết định được ban hành trước đó vào tháng 8/2020. Quyết định mới này phân chia rõ trường hợp nào được xác định là F1 khi tiếp xúc gần với F0 có triệu chứng và F0 không có triệu chứng.

TRỌN BỘ