Năm qua ước tính Bộ Tài chính đã thực hiện chính sách miễn giảm các loại thuế, phí cho hơn 6 triệu đối tượng, với tổng kinh phí lên tới 130.000 tỷ đồng. Thông tin từ hội nghị tổng kết ngành Tài chính diễn ra sáng nay.

TRỌN BỘ