Huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối với sàn Forex hay tiền ảo theo phương thức đa cấp là những câu chuyện không mới, nhưng vẫn luôn có tính thời sự. Trong các bản tin gần đây chúng tôi liên tục phản ánh tình trạng các nhà đầu tư có nguy cơ mất tiền vì ham lãi cao phi lý như nhóm Lion Group, Etop Bank, King of Invest… Truyền thông và các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, nhưng những mô hình dạng này vẫn mọc lên như nấm.

TRỌN BỘ