Nếu như ở ngày thi đấu hôm qua, khá nhiều hạt giống ở nội dung đơn nữ đã bị loại thì trong ngày hôm nay, thêm 1 tay vợt mạnh nữa đã phải dừng bước, đó là Naomi Osaka.