Triển vọng phục hồi kinh tế tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đã gia nhập các hiệp định thương mại song và đa phương, Việt nam đang là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những yếu tố sẽ giúp bất động sản công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn để đón làn sóng đầu tư mới.

TRỌN BỘ