Lúc 10h cường độ bão mạnh tới cấp 14-15, giật cấp 17. Dự báo 12h tới bão còn mạnh thêm, có thể lên cấp 15, giật trên cấp 17. Dự kiến khi đổ bộ vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vào sáng sớm mai cường độ bão vẫn rất mạnh, cấp 12-13, giật tới cấp 15.

TRỌN BỘ