Những thông tin từ cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến những trường hợp nghi nhiễm mới tại Tp. Hồ Chí Minh vừa diễn ra sáng nay.

TRỌN BỘ