Sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

TRỌN BỘ