VTV1
VTV2
VTV3
VTV4
VTV5
VTV6
VTV7
VTV8
VTV9
VTV5 Tây Nam Bộ
Kênh VTV5 Tây Nguyên

Lịch phát sóng

< >
 • 00:00

  Bản tin tiếng Việt 0h

 • 00:20

  Sức sống thể thao

 • 00:25

  Thời tiết du lịch

 • 00:30

  Chìa khóa thành công

 • 01:15

  Người Việt bốn phương

 • 01:30

  Sân khấu

  Tình đồng đội

 • 03:00

  Bản tin tiếng Pháp

 • 03:30

  Núi sông bờ cõi

  Biển Đông trước các thách thức trong 2020

 • 04:00

  Khám phá

  Địa di sản ven biển Phú Yên - Tập 2

 • 04:15

  Tinh hoa võ thuật

  Võ Việt tại châu Phi

 • 04:30

  Hành trình khám phá

  Rồng thiêng triều Nguyễn

 • 04:45

  Nẻo về nguồn cội

  Sử thi của người Dao

 • 05:00

  Phim truyện

  Đánh cắp giấc mơ - Tập 26

 • 05:45

  Thời tiết du lịch

 • 06:00

  Người Việt bốn phương

 • 06:15

  Chìa khóa thành công

 • 07:00

  Cà phê sáng

 • 08:00

  Bản tin tiếng Anh

 • 08:30

  Insight into Vietnam

  Tinh tế nét Kinh Kỳ

 • 09:00

  Núi sông bờ cõi

  Biển Đông trước các thách thức trong 2020

 • 09:30

  Ký sự

  Vùng biên giới bình yên no ấm - Tập 3, 4

 • 10:00

  Sân khấu

  Vở kịch: Người tù trao áo

 • 11:30

  Tạp chí Dân tộc và Phát triển

 • 12:00

  Bản tin tiếng Việt 12h

 • 12:30

  Phim tài liệu

  Ông Hai lúa

 • 13:15

  Phim truyện

  Đánh cắp giấc mơ - Tập 26

 • 14:00

  Phim tài liệu

  Hành trình về phía bình minh

 • 14:45

  Dám sống

 • 15:00

  Bản tin tiếng Anh

 • 15:30

  Nẻo về nguồn cội

  Sơ kỳ đá cũ An Khê

 • 15:55

  Nét đẹp dân gian

  Những chiếc chổi quê hương mùa nước nổi

 • 16:00

  Phim cuối tuần

  Ráng chiều

 • 17:45

  Từ những miền quê

  Thúng chai Đông Yên

 • 18:00

  Nẻo về nguồn cội

  Sử thi của người Dao

 • 18:15

  VTV đặc biệt

  Câu chuyện 100 năm

 • 19:00

  Bản tin tiếng Trung

 • 19:30

  Văn học nghệ thuật

  Người báo trước mùa xuân

 • 19:55

  Nhịp đập Việt Nam

  Màu xanh trên đỉnh mờ sương

 • 20:00

  Phim tài liệu

  Vàng son mộc bản triều Nguyễn

 • 20:30

  Núi sông bờ cõi

  Biển Đông trước các thách thức trong 2020

 • 21:00

  Bản tin tiếng Việt 21h

 • 21:20

  Sức sống thể thao

 • 21:25

  Thời tiết du lịch

 • 21:30

  Bizline

  Việt Nam thu hút đầu tư FDI

 • 22:00

  Week in Review

 • 22:10

  Nhịp đập Việt Nam

  Cá kho lá chè

 • 22:15

  Phim truyện

  Đánh cắp giấc mơ - Tập 26

 • 22:55

  Nhật ký người Việt

 • 23:00

  Bản tin tiếng Nga

 • 23:30

  Ký sự

  Vùng biên giới bình yên no ấm - Tập 3, 4