VTV1
VTV2
VTV3
VTV4
VTV5
VTV6
VTV7
VTV8
VTV9
VTV5 Tây Nam Bộ
Kênh VTV5 Tây Nguyên

Lịch phát sóng

< >
 • 00:02

  TIN TỨC

 • 00:14

  PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG

  NỮ GIẢNG VIÊN ĐAM MÊ VỚI KHOA HỌC

 • 00:30

  GIỜ VÀNG THỂ THAO

 • 01:00

  TIN TỨC

 • 01:09

  HÀNH TRÌNH DI SẢN

  GIẢI MÃ MẶT GƯƠNG TÂY HỒ

 • 02:00

  TIN TỨC

 • 02:10

  PHIM TRUYỆN

  TÌM EM TRONG KÝ ỨC - TẬP 3

 • 02:59

  TIN TỨC

 • 03:10

  PHIM TRUYỆN

  CHẠY TRỐN THANH XUÂN - TẬP 23

 • 04:00

  TIN TỨC

 • 04:09

  KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

  THÁM HIỂM NÚI LỬA - TẬP 1

 • 05:05

  S - VIỆT NAM

  BÁU VẬT Ở QUẢNG NAM

 • 05:10

  HÀNH TRÌNH HY VỌNG

 • 05:30

  CHÀO BUỔI SÁNG

 • 07:00

  V - VIỆT NAM

  ĐỘC ĐÁO CHÙA ỐC - KHÁNH HÒA

 • 07:01

  TÀI CHÍNH KINH DOANH

 • 07:28

  KÝ SỰ

  VỀ ĐẤT MŨI CÀ MAU - TẬP 4

 • 07:43

  KHÁM PHÁ VIỆT NAM

  ÁO DÀI NAM TRONG DÒNG CHẢY VĂN HÓA VIỆT

 • 07:58

  TIN TỨC

 • 08:04

  PHIM TRUYỆN

  CHẠY TRỐN THANH XUÂN - TẬP 24

 • 08:50

  KÝ SỰ

  NHỮNG NGÔI NHÀ GỖ PƠ MU

 • 08:59

  THỜI SỰ 9H

 • 09:11

  QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

 • 09:27

  TƯƠNG LAI XANH

  TIẾNG KÊU CỨU CỦA LOÀI HỔ

 • 09:58

  DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 2

 • 10:25

  CỬA SỔ ASEAN

 • 10:51

  NÉT ĐẸP DÂN GIAN

 • 10:59

  TIN TỨC

 • 11:18

  CHUYỂN ĐỘNG 24H

 • 12:09

  THỜI SỰ 12H

 • 12:51

  TÀI CHÍNH KINH DOANH

 • 13:23

  PHIM TRUYỆN

  TÌM EM TRONG KÝ ỨC - TẬP 4

 • 14:10

  TRÁI ĐẤT XANH

 • 14:19

  NƯỚC NON NGÀN DẶM

 • 14:26

  VIỆC TỬ TẾ

  NGÀY MAI CHO EM

 • 15:30

  CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

  ĐẦU TƯ XỨNG TẦM CHO VĂN HÓA

 • 15:51

  PHÓNG SỰ

  THÍCH ỨNG VỚI CHỐNG DỊCH COVID - 19

 • 16:07

  THỜI SỰ 16H

 • 16:22

  VÌ TRẺ EM

 • 16:36

  GIỜ VÀNG THỂ THAO

 • 16:55

  HÀNH TRÌNH HY VỌNG

 • 17:15

  TIN TỨC

 • 17:37

  PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN

  DỰA VÀO DÂN ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC

 • 18:02

  VIỆT NAM HÔM NAY

 • 19:09

  CHUYỂN ĐỘNG 24H

 • 19:42

  THỜI SỰ 19H

 • 21:14

  S - VIỆT NAM

  NHỮNG ĐIỀU KỲ THÚ Ở HỒ THANG HEN

 • 21:20

  VÌ TẦM VÓC VIỆT

 • 21:26

  VÌ AN NINH TỔ QUỐC

 • 21:52

  CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

  HỆ GIÁ TRỊ CON NGƯỜI VIỆT NAM

 • 22:13

  PHIM TRUYỆN

  PHỐ TRONG LÀNG - TẬP 22

 • 22:48

  TÀI CHÍNH KINH DOANH

 • 23:13

  KHÁT VỌNG NON SÔNG

 • 23:18

  THẾ GIỚI HÔM NAY

 • 23:44

  NHẬT KÝ NGƯỜI VIỆT

 • 23:49

  VẤN ĐỀ HÔM NAY