Bắt đầu từ tháng 1/2020, Youtube sẽ ẩn toàn bộ bình luận trên các video có nội dung tập trung vào trẻ em và dừng phát các quảng cáo có liên quan đến trẻ em.

VIDEO LIÊN QUAN