Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT phải có báo cáo về tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trước ngày 30/11.

VIDEO LIÊN QUAN