Cơm Tết mới phải có gà Ấy mà nhiều kẻ lùa gà quanh năm "Tay dao tay thớt" lăm lăm. Chứng, coin, đa cấp chăm chăm...thịt gà!!!

VIDEO LIÊN QUAN