Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: Trà Vinh: Bệnh nhân nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể mới xuất viện Nguy cơ các biến thể đảo ngược tiến bộ chống dịch Ứng dụng công nghệ số hoá phim xquang giảm chờ đợi cho người dân Đa dạng hình thức phát triển y tế cơ sở để giảm tải cho tuyến trên

VIDEO LIÊN QUAN