Bản tin có những nội dung đáng chú ý: Sau một tuần thực hiện sản xuất trong điều kiện an toàn phòng dịch, số cơ sở hoạt động trở lại tại Bắc Ninh đã tăng lên hơn 550 doanh nghiệp; TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho 2/3 người dân; Singapore đã xác định xét nghiệm chính là chìa khóa thích nghi với COVID-19

VIDEO LIÊN QUAN