Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án khả thi đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ đó làm căn cứ có thể trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp sắp tới. Một trong những nội dung đáng chú ý trong phương án trình lần này là Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua việc giao cho Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam ACV đầu tư các hạng mục thiết yếu của sân bay Long Thành. Trước đó, nội dung này cũng đã làm nóng phiên họp lấy ý kiến các cơ quan thẩm tra và tham mưu của Quốc hội mới đây.

VIDEO LIÊN QUAN