2 năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội đã giúp kết nối đưa nông sản sạch các tỉnh về tiêu thụ tại thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng này.

VIDEO LIÊN QUAN