Bộ Công thương dự báo xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt 600 tỉ USD trong năm nay, tức tăng hơn 10% so với năm 2020 (đạt 545,4 tỉ USD). Tính hết tháng 10, Việt Nam vẫn còn nhập siêu 1,45 tỉ USD, song nhiều dấu hiệu cho thấy XK đã và đang tăng tốc mạnh mẽ trong 2 tháng cuối năm. Đặc biệt, cán cân thương mại hằng tháng đang giảm dần nhập siêu.

VIDEO LIÊN QUAN