Xuất khẩu tôm trong năm 2016 cũng được dự báo là sẽ tăng trưởng tốt với kim ngạch 3,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2015. Dự báo lạc quan này được đưa ra dựa trên cơ sở thuận lợi về thuế đối với các thị trường chính như EU và Nhật Bản

VIDEO LIÊN QUAN