Các quy định phòng chống dịch COVID-19 đã được luật hóa. Thực tế từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều trường hợp đã bị xử lý vì có các hành vi như trốn cách ly, chống người thi hành công vụ... Xử phạt hành chính, thậm chí truy tố hình sự, chỉ có xử phạt nghiêm mới đủ sức răn đe những đối tượng cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.

VIDEO LIÊN QUAN