Sâm ngọc linh đang trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế của 2 tỉnh Quảng Nam, Kontum. Lợi dụng điều đó nhiều đối tượng đã kinh doanh sâm ngọc linh giả. Trước tình trạng này, ban chỉ đạo 389 quốc gia đã thành lập một tổ công tác để kiểm tra xử lý

VIDEO LIÊN QUAN