Những bể chứa nước nhiễm xạ đã qua xử lý đang mọc lên ngày càng nhiều quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima và rất nhanh, số nước thải ra sẽ vượt quá khả năng lưu trữ của Công ty điện lực Tokyo Tepco.

VIDEO LIÊN QUAN