Theo một đơn vị xử lý môi trường, cặn dầu là loại đã qua rất nhiều lần lọc để tái sử dụng và cặn không thể chưng cất được nữa, xử lý có thể lên đến 50 triệu đồng/m3.

VIDEO LIÊN QUAN