Tại Anh, khi mọi người ngày càng dành nhiều sự quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững, việc giảm thiểu lượng quần áo thải ra môi trường thông qua các dịch vụ cho thuê thời trang dần trở thành một xu hướng phổ biến. Các dịch vụ cho thuê trang phục cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn với nhiều loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng.

VIDEO LIÊN QUAN