Trong 8 vụ án trọng điểm yêu cầu đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII thì 7 vụ đã được xét xử, còn lại đã có lịch xử án. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp lần 9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào 28/12.