Im lặng hay lên tiếng trước một sự việc đau lòng như xâm hại tình dục trẻ em là quyền ở mỗi người. Tuy nhiên, đôi khi "thế giới này tồi tệ không chỉ vì hành vi của kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng của người tốt".

VIDEO LIÊN QUAN