Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Quân đội Hàn Quốc nước này hôm qua đã xác nhận cụm lây nhiễm COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay. Hơn 80% trong tổng số 300 thành viên của đơn vị đang làm nhiệm vụ chống cướp biển trên tàu khu trục ngoài khơi ở Đông Phi đã nhiễm COVID-19.

VIDEO LIÊN QUAN