Theo WHO, việc có đến gần 50 nước thông báo xuất hiện trường hợp nhiễm Zika đang đặt ra thách thức lớn với việc kiểm soát dịch bệnh này.

VIDEO LIÊN QUAN