Một số thông tin thế giới đáng chú ý: Who cảnh báo thế giới bước vào giai đoạn khó khăn; Nga tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19; Pháp tăng biện pháp chống dịch;...