Dù nằm trong danh sách động vật nguy cấp nhất thế giới, thế nhưng quần thể voọc mông trắng ở Kim Bảng có nguy cơ biến mất do hoạt động khai thác đá và chưa triển khai quy hoạch bảo tồn. Lí do gì khiến một đề án đã phê duyệt triển khai gần 5 năm nhưng đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực?

VIDEO LIÊN QUAN