Tuần làm việc chỉ có 4 ngày đến văn phòng. Đây là ý tưởng đang ngày càng được thúc đẩy tại một số nước Vùng Vịnh. Ý tưởng này vốn đã được manh nha từ lâu, nhưng được bàn đến, và áp dụng thí điểm ngày càng nhiều hơn... sau khi đại dịch COVID-19 buộc nhiều ngành nghề phải áp dụng mô hình làm việc từ xa. Tuần chỉ có 4 ngày tới văn phòng... liệu sẽ trở mô hình làm việc phổ biến mới trong tương lai?

VIDEO LIÊN QUAN