Chương trình "Vững vàng Việt Nam" nhằm tuyên truyền để người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Tại những khu cách ly tập trung nếu không thực hiện các biện pháp cách ly tốt sẽ rất dễ lây nhiễm với nhau. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch tại các khu cách ly cần làm những gì?