Chương trình "Vững vàng Việt Nam" nhằm tuyên truyền để người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Các tuyến xe bus là nơi công cộng tập trung đông người, cần làm gì để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trên các phương tiện công cộng?