Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Bhnoong, lễ hội Tết mùa nhằm tạ ơn thần linh đã cho dân làng một mùa nương rẫy bội thu, cầu mong mưa thuận gió hòa, bản làng bình yên.

VIDEO LIÊN QUAN