Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi từng là tâm dịch đầu tiên của thế giới hiện nay đang trong quá trình hồi phục sau đại dịch. Nhưng quá trình này không hề dễ dàng.

VIDEO LIÊN QUAN