TP. Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để giám sát và hỗ trợ F1 trong giai đoạn họ cách ly tại nhà. Đặc biệt là trong đó phải kể đến hiệu quả của công tác giám sát cộng đồng, cũng như là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ tối đa cho nhân viên y tế có thể giám sát được quá trình thực hiện cách ly của F1 tại nhà.

VIDEO LIÊN QUAN