Không nằm ngoài tình hình chung của thế giới, thị trường chứng khoán của Việt Nam hôm nay đã bật tăng ấn tượng

VIDEO LIÊN QUAN