Để đón đầu sự dịch chuyển và thu hút các nguồn vốn đầu tư, trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển và là vệ tinh của thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc đang thành công trong việc đẩy nhanh xây dựng các khu công nghiệp hiện đại trên địa bàn. Và chìa khóa cho sự thành công này là việc đưa ra những chính sách về giải phóng mặt bằng phù hợp, được nhiều người dân hưởng ứng.

VIDEO LIÊN QUAN