Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 của Việt Nam tiếp tục được cải thiện vị trí, tăng 2 bậc so với năm 2017 lên vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng.

VIDEO LIÊN QUAN