Con trâu đã là hình ảnh gần gũi, thân thuộc trong đời sống người Việt, thậm chí được ví như người bạn thân thiết của nhà nông. Không chỉ giúp bà con nông dân cày bừa, tham gia sản xuất, ngày nay trâu còn cùng người nông dân làm du lịch nữa.

VIDEO LIÊN QUAN