Theo thông tin bệnh viện K, Việt Nam tăng 8 bậc trên bản đồ ung thư thế giới năm 2020, chỉ trong vòng 2 năm. Đây là hồi chuông cảnh báo với những hành vi lối sống chưa lành mạnh chính là yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến căn bệnh tử thần này.

VIDEO LIÊN QUAN