Bộ Y tế cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có ít nhất có 1 vắc xin COVID-19 được cấp phép khẩn cấp và triển khai tiêm trong nước từ đầu năm 2022. Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam là một trong số ít nước trong khu vực đã chủ động nghiên cứu vắc xin với có 3 ứng viên vắc xin đang được thử nghiệm lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau. Trong đó, 2 loại vắc xin là phát triển trong nước và 1 vắc xin được chuyển giao công nghệ nước ngoài.

VIDEO LIÊN QUAN