Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 đã có nhiều thay đổi, Singapore đã vượt Mỹ trở thành nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, Ấn Độ & Indonesia bị tụt vị trí, & Việt Nam đạt mức tăng hạng mạnh nhất trong năng lực cạnh tranh.

VIDEO LIÊN QUAN