"Lựa chọn Việt Nam rất phù hợp về mặt logic, khả thi về mặt ngoại giao và có ý nghĩa biểu tượng quan trọng", theo tờ Thời báo Nhật Bản.

VIDEO LIÊN QUAN