Mới đây, cả 2 loại gạo ST24, ST25 của Việt Nam bị 4 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Mỹ bằng 5 đơn xin đăng ký nhãn hiệu khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam không xuất khẩu được loại gạo này vào thị trường Mỹ, nếu chưa được họ cho phép. Rõ ràng là để làm ra một giống lúa mới như ST25, kỹ sư Hồ Quang Cua đã phải nỗ lực mất hàng chục năm để có thương hiệu danh tiếng và phải trải qua nhiều cuộc thi, thế nhưng giữ được thương hiệu giờ lại là thách thức không nhỏ.

VIDEO LIÊN QUAN