Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun-xen đã ký hiệp ước ghi nhận Việt Nam và Campuchia hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới đã được hoạch định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: lễ ký là tuyên bố mạnh mẽ với khu vực và thế giới của hai nước độc lập , có chủ quyền về ý chí quyết tậm hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, bình đẳng & cùng có lợi

VIDEO LIÊN QUAN