Nhiều sân bay này trước nay chỉ phục vụ chuyến bay ngày, và chưa phục vụ bay đêm và khả năng đáp ứng của cảng hàng không đối với các chuyến bay đêm hiện đang hạn chế

VIDEO LIÊN QUAN