Theo các chuyên gia, từ 5 - 15 tuổi là độ tuổi cho thấy giai đoạn cực kỳ quan trọng với sự phát triển lâu dài của trẻ nhỏ. Nếu như đầu tư đúng thì trẻ có thể phát triển tối ưu cả về trí tuệ và thể chất. Thực tế, nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ được vai trò của giai đoạn "10 năm vàng" khi con cái của họ có sự phát triển tốt hơn về thể chất vượt xa hơn bố mẹ.

VIDEO LIÊN QUAN